Publicaties

Verdwijnende silhouetten

Roman zoektocht naar dierenrechten

Een boerenfamilie in Noord-Holland moet zien te overleven met de vele restricties vanuit de overheid. Dochter Fleur strijdt voor dierenrechten in de vee-industrie, haar vader Willem verzet zich heftig tegen elke verandering.

Agnes komt na de revalidatie van een gebroken heup in een mantelzorgchalet te wonen naast de boerderij van haar schoonzoon en dochter. Dit is niet de eerste keer dat ze gedwongen wordt haar hele leven achter te laten. Agnes heeft vrije keuze hoog in het vaandel staan – maar het lot beslist anders.

Een wereld opent zich waarin mensen zich verbonden voelen door hun liefde en passie voor dieren. Een liefde die de grenzen van het boerenleven overstijgt, maar die zich tezelfdertijd niet aan de realiteit kan onttrekken. In en om de boerderij scheuren oude wonden open, smeken mensen en dieren om gehoord te worden en wordt nieuw leven geboren.

Natuurpassie

Natuurpassie

Roman Natuurpassie

Eén vrouw, twee gezinnen, een school en een afgelegen ark in de natuur. Een boeiende combinatie. Over natuurwetten en levenswetten. Voor iedereen die houdt van de natuur.

Wanneer Marleen, een biologielerares, op het platteland gaat wonen, wordt ze geconfronteerd met twee gezinnen; boer John, die getrouwd is met de spirituele Elisabeth en broer Mark met zijn mooie vrouw Claire. Bij beide gezinnen voelt ze zich ongemakkelijk.

De liefde voor de natuur en dieren zijn haar belangrijkste drijfveer om les te geven. Maar haar ideeën vallen niet goed op school en ook de kinderen zijn zeer mondig. Wat gaat ze van de natuur leren over de orde der dingen en over haarzelf?

Met voorwoord van Dr. Jan Diek van Mansvelt
Voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw

Dynamiek in familiebedrijven

cover_familiebedrijven

Werk en privé zijn nauwelijks te scheiden in een familiebedrijf

Als het bedrijf wint, verliest soms de relatie. Het bedrijf is vaak een levenswerk maar de familie of partner heeft ook aandacht nodig. Een conflict tussen partners of andere familieleden, kan de verhouding in de werksfeer ernstig verstoren.

Hoe kan men harmonie krijgen? Welke issues komen systematisch voor in het familiebedrijf? Hoe kun je in een familiebedrijf het belang van de familie- en het bedrijfsbelang in het juiste perspectief plaatsen, zodat er een win-winsituatie van gezamenlijke belangen kan worden gecreëerd?

Het begrijpen van de relationele en hiërarchische aspecten binnen het familiebedrijf, geeft ons inzicht in hoe dat van invloed is op ons gedrag, en kan ons helpen waardevolle doelen in ons leven te realiseren.

Natuurwetten

Wat dieren ons vertellen

Er is een oneindige verscheidenheid van levensvormen in de natuur. Daarin zijn mensen, dieren en planten afhankelijk van elkaar: De natuur is gebaseerd op wederkerigheid en houdt zo zichzelf in stand. Al deze levende wezens vormen samen het wereldecosysteem, dat wordt gestuurd door oeroude mechanismen, de zogenoemde natuurwetten. Natuurwetten die wij niet meer (her)kennen, maar dieren nog wel. Wat zouden dieren ons te vertellen hebben? Vanuit ethisch perspectief worden de eisen aan dierenwelzijn steeds hoger. Een natuuropstelling met representanten voor dieren kan ons inzicht geven in de complexe relaties tussen mensen en dieren en kan een stap zijn op weg naar een beter welzijn van mens en dier.

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten – Leonardo da Vinci (1452-1519)

Bestelformulier